Projekt Naturpark


Hvad går projektet ud på:
* Projektet er et længerevarende projekt, mellem 2-10 år – opstart august 2016
* Genetablering af Naturparken, så den igen bliver brugbar og smuk som tidligere (før stormen i 2013)
* Forslag fra byens borgere, hvad kan vi bruge Naturparken til?
* Finde 3 rigtig gode forslag – pt.er der tale om en bålhytte/shelter/stisystem.
* Indhente tilbud på det eller de projekter vi vil have gang i.
* Sende ansøgninger til fonde (forstadspuljen/andre fonde) – hvilket vi kan gøre igennem Agedrup Sogns Beboerforening.
Vi har oprettet en offentlig Facebook gruppe for de interesserede og meget gerne for dem der vil bidrage med input. Det er her vi skriver om hvad vi foretager os mht. projektet.

https://www.facebook.com/groups/519107468284673/

Klik ind på Projekt Naturpark, det kan nemlig blive stort…..

Følg Projekt Naturpark på Facebook via dette link