Hvem er vi?


Agedrup Sogns Beboerforening er en interesseforening, som tilstræber at medvirke til byforskønnelse, arrangement af Sankt Hans Festen, vedligeholdelse af flagstang og flag ved mindestenen, vejforbedringer, med mere, Foreningen har et tæt samarbejde med Odense Kommune, som har været lydhøre over for foreningens ønsker og ideer, der har kunnet drøftes i fællesskab.

Grundlaget for samarbejdet mellem kommunen og beboerforeningen er dog beboernes opbakning, dels gennem den økonomi, som et medlemskab giver, og dels gennem beboernes ideer og interesse for Agedrup og Bullerup området. Foreningen samler et par gange om året alle områdets foreninger til foreningstræf, hvor ideer, aktiviteter og alle foreningstiltag drøftes og eventuelt koordineres.

Beboerforeningen udgiver i samarbejde med Agedrup Skole og Agedrup Kirke bladet Agedrup Rundt, som dermed er både et skoleblad, kirkeblad og information fra beboerforeningen, ligesom dr medtages lokalhistoriske oplysninger, samt artikler om livets gang i området.