Bestyrelsen i Agedrup Sogns Beboerforening er en frivillig bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling. Vælges man ind i bestyrelsen, sidder man for 2 år af gangen, dog vælges suppleanter hvert år. Nedenfor præsenteres medlemmerne af bestyrelsen. Det er desuden muligt at se hvor længe det enkelte medlem har siddet, samt om man er valgt ind i et lige eller ulige år.

Søren Stobbe

Formand

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Valgt ind i bestyrelsen i 2016, og på valg i lige år. Har siddet som formand siden 2017.

Andre Kaspersen

Næstformand

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Valgt ind i bestyrelsen i 2019, og på valg i lige år.

Lasse Brokmose

Kasserer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Valgt ind i bestyrelsen i 20??, og på valg i ulige år.

Tina Clausen Bruun

Sekretær

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Valgt ind i bestyrelsen i 2016, og på valg i lige år.

Jesper Banke

Bestyrelsesmedlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Valgt ind i bestyrelsen i 2016, og på valg i lige år.

Rene Theilgaard Hansen

Suppleant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Valgt ind i bestyrelsen i 2020, og på valg hvert år.

Vacant

Suppleant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Valgt ind i bestyrelsen i 2016, og på valg i lige år.

Brian Larsen

Repræsentant fra Skovlegepladsen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nanet Kaldau

Repræsentant fra Naturparken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.